سیگنال ارز دیجیتال کانال های VIP پرمیوم فیوچرز و اسپات خارجی - بهترین سیگنال کریپتو رایگان

لیستی از بهترین کانال های سیگنال فارکس که با پرداخت هزینه، اشتراک پرمیوم آن ها را خریداری کرده ایم و در آن ها عضو شده ایم و به ربات های ما متصل هستند:

کانال های سیگنال فارکس تضمینی

توجه: برای مشاهده لیست کانال های ارز دیجیتال ”اینجا” کلیک کنید

لیست کانال های فارکس پکیج برنزی: (5 کانال)

BabyPips

Gold Hunter
SFX Premium

NAS hunter
Forex RR

توجه: برای مشاهده لیست کانال های ارز دیجیتال ”اینجا” کلیک کنید

لیست کانال های فارکس پکیج نقره‌ای: (15 کانال)

BabyPips

Gold Hunter
SFX Premium

NAS hunter
Forex RR

Pro Traders FX
Dream Gold
GRESUIT

metabear
Lingrid Forex
World Forex Research

Elliott
Price Action Forex
SignalFX Gold
Learn To Trade

لیست کانال های فارکس پکیج طلایی: (48 کانال)

BabyPips

Gold Hunter
SFX Premium

NAS hunter
Forex RR

Pro Traders FX
Dream Gold
GRESUIT

metabear
Lingrid Forex
World Forex Research

Elliott
Price Action Forex
SignalFX Gold
Learn To Trade

Rio Traders
Forex Guru
BUNNEX
Daily Forex
Goldsignals
Assured PIP
Sureshot FX
OTS
Super Lative
Rogue Snipers

Forex Scalpers
1% Trading Circle Private
Foundxations
Trust Gold
Pip daily
Gold Killer
Major
Z12 FX
Oil Snipers
Best Forex

I-Trade Gold
Mike Gold master
XAUUSD Gold
Time To Trade
GFR Traders
Forex VIP Signal
Capital
Easy Forex
Okako Trading
Greenroom fx
Se Academy

لیست کانال های فارکس

پکیج برنزی: (5 کانال)

NAS hunter
Forex RR
Gold Hunter
SFX Premium
BabyPips

توجه: برای مشاهده لیست کانال های ارز دیجیتال ”اینجا” کلیک کنید

لیست کانال های فارکس

پکیج نقره‌ای: (15 کانال)

NAS hunter
Forex RR
Gold Hunter
SFX Premium
BabyPips

Elliott
Price Action Forex
SignalFX Gold
Learn To Trade
metabear
Lingrid Forex
World Forex Research
Pro Traders FX
Dream Gold
GRESUIT

لیست کانال های فارکس

پکیج طلایی: (58 کانال)

NAS hunter
Forex RR
Gold Hunter
SFX Premium
BabyPips

Elliott
Price Action Forex
SignalFX Gold
Learn To Trade
metabear
Lingrid Forex
World Forex Research
Pro Traders FX
Dream Gold
GRESUIT

I-Trade Gold
Mike Gold master
XAUUSD Gold
Time To Trade
GFR Traders
Forex VIP Signal
Capital
Easy Forex
Okako Trading
Greenroom fx
Forex Scalpers
1% Trading Circle Private
Foundxations
Trust Gold
Pip daily
Gold Killer
Major
Z12 FX
Oil Snipers
Best Forex
Se Academy
Rio Traders
Forex Guru
BUNNEX
Daily Forex
Goldsignals
Assured PIP
Sureshot FX
OTS
Super Lative
Rogue Snipers

تاریخ کانال های اضافه شده

Update: 1403/05/01
Wolf Forex

Update: 1403/04/17
Forex Scalpers

Update: 1403/03/25
1% Trading Circle Private

Update: 1403/02/05
ForexCino*

Update: 1403/01/22

XOX Signal VIP

Super Lative*

Update: 1402/11/18
Gold Killer

Update: 1402/10/13
Forex RR

Update: 1402/09/10
Goldsignals

Update: 1402/08/25
Forex Trading
Rio Traders

Update: 1402/07/16
Gold Hunter VIP

Update: 1402/06/11
BabyPips

Update: 1402/05/02
Oil Snipers

Update: 1402/04/19
Mike Gold master

Update: 1402/03/05
Foundxations

Update: 1402/02/01

XAUUSD Gold

Update: 1402/01/24
Major

Update: 1401/12/11
Capital

Update: 1401/11/27
GFR Traders

Update: 1401/10/17
GRESUIT

Update: 1401/09/02
I-Trade Gold
Milad Sniper
Best Forex

Update: 1401/08/08
Greenroom fx

Update: 1401/06/25
Daily Forex

Update: 1401/05/16
SignalFX Gold

Update: 1401/04/02
Easy Forex
NAS hunter

Update: 1401/02/18
OTS

Update: 1401/02/05
Elliott

Update: 1400/12/26
Sureshot FX

Update: 1400/12/01
Trust Gold

Update: 1400/11/24
Price Action Forex

Update: 1400/10/18
Forex VIP Signal
Forex Guru

Update: 1400/09/05
Pip daily

Update: 1400/08/14
Gold Hunter VIP

Update: 1400/07/24
Pro Traders FX